روانشناسی شناختی / ارتباط بین ذهن ، پژوهش و تجربه های زندگی روزمره
کد شناسه :1721
روانشناسی شناختی / ارتباط بین ذهن ، پژوهش و تجربه های زندگی روزمره

کتاب روان شناسی شناختی در 11 فصل نگارش شده است. فصول شامل مباحث اعصاب شناختی، حافظه، تصویرسازی و.. می‌باشد.
    فصل 1: مقدمه ای بر روانشناسی شناختی
    فصل 2: علم اعصاب شناختی
    فصل 3: ادراک
    فصل 4: دقت و توجه
    فصل 5: حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری
    فصل 6: حافظه بلند مدت و ساختار
    فصل 7: حافظه بلند مدت رمزگردانی بازیابی و تثبیت
    فصل 8: حافظه روزمره و خطاهای حافظه
    فصل 9: دانش
    فصل 10: تصویرسازی دیداری
    فصل 11: زبان
    فصل 12: حل مسئله
    فصل 13 : قضاوت , استدلال و تصمیم گیری  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر