تکنیک های شناختی رفتاری برای افسردگی و اختلالات اضطرابی
کد شناسه :1727
تکنیک های شناختی رفتاری برای افسردگی و اختلالات اضطرابی
موجود نیست

تکنیک های شناختی-رفتاری(برای افسردگی و اختلالات اضطرابی)رابرت لیهی انتشارات ابن سینا
فصل 1- درمان در محیط مراقبت های بهداشتی
فصل 2- افسردگی
فصل 3- اختلال پانیک و هراس از مکان های باز
فصل 4- اختلال اضطراب فراگیر
فصل 5- اختلال اضطراب اجتماعی(فوبی اجتماعی)
فصل 6- اختلال استرس پس از سانحه
فصل 7- فوبی خاص
فصل 8- اختلال وسواسی جبری
فصل 9- تکنیک های رفتاری
فصل 10 - مفاهیم و تکنیک های شناختی
ضمیمه الف: خلاصه تکنیک های رفتاری
ضمیمه ب: خلاصه تکنیک های شناختی
نمایه
منابع 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر