تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی در کودکان و نوجوانان
کد شناسه :1733
تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی در کودکان و نوجوانان

مباحث کتاب تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی
1.تنظیم هیجان مقدمه
2.رابطه خودتنظیمی با مشکلات برونی سازی و درونی سازی کودکان
3.جنبه های زیستی و فیزیولوژی تنظیم هیجان
4.جنبه های اجتماعی و فرهنگی تنظیم هیجان
5.ملاک های قلمرو پژوهش و تنظیم هیجان
6.تنظیم هیجان و اختلال نقص توجه و بیش فعالی
7.تنظیم هیجان و اختلال سلوک: نقش رگه های بی رحمانه غیرهیجانی
8.تنظیم هیجان و اضطراب: آسیب شناسی روانی تحولی و درمان
9.تنظیم هیجان و افسردگی: فظ تعادل بین عاطفه مثبت و منفی
10.تنظیم هیجان و اختلال های خوردن
11.تنظیم هیجان و اختلال های مصرف مواد در نوجوانان
12.تنظیم هیجان در اختلال طیف اوتیسم
13.و... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر