چه زمانی و چگونه از کمال گرایی دست برداریم
کد شناسه :1739
چه زمانی و چگونه از کمال گرایی دست برداریم
موجود نیست

کاملا طبیعی است که بخواهید از تکرار اشتباه پرهیز کنید؛ اما کامل و عالی نبودن، قسمتی از انسان بودن میباشد.
با اینکه از افراد کمالگرا بخاطر تواناییهایشان اکثر اوقات تقدیر میشود، نگرانی پیوسته در زمینه جزئیات، میتواند باعث آزار آن ها شود و نگذارد به تمام قابلیت های خود دسترسی پیدا کنند.
این کتاب شامل توصیه های ضروری و تمریناتی است که باعث جلوگیری از نگرانیها میشود و لذت بردن از زندگی را برای افراد کمال گرا آسان میکند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر