طرح واره درمانی هیجانی
کد شناسه :1741
طرح واره درمانی هیجانی

طرح واره درمانی هیجانی رابرت لیهی انتشارات ابن سینا
بخش 1- تئوری طرح واره درمان
فصل 1- ساختار اجتماعی هیجان
فصل 2- طرح واره درمانی هیجانی
فصل 3- مدل طرح واره هیجانی
بخش 2- شروع درمان
فصل 4- بررسی اولیه و مصاحبه
فصل 5- اجتماعی سازی با مدل طرح واره هیجانی
بخش 3- ملاحضات اختصاصی برای طرح واره هیجانی
فصل 6- محوریت تأیید
فصل 7- قابل درک بودن،مدت،کنترل،گناه یا شرم و پذیرش
فصل 8- کنارآمدن با دودلی
فصل 9- ارتباط هیجان با ارزش ها(و مزیت ها)
بخش 4- هیجان های اجتماعی و روابط
فصل 10 - حسادت
فصل 11- غبطه
فصل 12- طرحواره هیجانی در روابط زوج
فصل 13- طرحواره هیجانی و رابطه درمانی
فصل 14- نتیجه گیری
رفرنس(Reference) 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر