درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی
کد شناسه :1745
درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی
موجود نیست

مک کی و وست در این کتاب به معرفی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی پرداخته اند که تکنیک های برخاسته از درمان های مؤثر هیجان مدار و فراتشخیصی را با هم تلفیق می کند. در ترجمه این اثر سعی کردیم تا جایی که مقدور است به درستی و روشنی مفهوم کارآمدی هیجانی و راه های تقویت آن در چارچوب درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی را به خوانندگان منتقل کنیم.
کارآمدی هیجانی یعنی این که شما چقدر به‌خوبی می‌توانید و باور دارید که می‌توانید به شیوۀ مؤثری به هیجان‌ها، از جمله هیجان‌های دشوار، واکنش نشان دهید. این امر می‌تواند به معنای انجام ندادن کاری یا انجام دادن کاری که برایتان مهم است و یا تمرین مهارت‌هایی باشد که به‌منظور جلوگیری از بدتر شدن موقعیت، هیجان‌ها را کاهش می‌دهند.
درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر این اصل استوار است که درد بخش اجتناب‌ناپذیر نوع بشر است که در حوزه روانشناسی تخصصی و روان درمانی و روانشناسی سلامت و روانشناسی شخصیت قرار میگیرد.همان‌طور که هیجان‌های همراه با آن نیز این چنین هستند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر