درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی
کد شناسه :1748
درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی

در دو دهه اخیر، اندیشناکی و افکار منفی راجعه، عنوان دو مورد از مجموعه مهم‌ترین ساز و کارهای شناختی مؤثر در شروع و تداوم افسردگی و اضطراب شناخته شده‌اند. با این وجود تا به امروز دستورالعملی محدود و سطحی برای مداخله در اندیشناکی وجود دارد. نگارنده این کتاب با هدف پر کردن این شکاف بزرگ دست به نگارش این کتاب زده است تا دستورالعملی دقیق و جامع برای درمانگران فراهم کند. هدف نگارش کتاب حاضر فراهم کردن مفاهیم موجود در زمینه توصیف وضعیت مفهوم فوق تا به امروز و ارائه راهکارهایی است که نگارنده آن‌ها را در کاهش میزان اندیشناکی در بیماران اثربخش یافته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر