جنبه مثبت هیجان های منفی
کد شناسه :1749
جنبه مثبت هیجان های منفی
موجود نیست

هیجان ترجمه لغت انگلیسی Emotion که از نظر ریشه لغت عاملی که ارگانیسم را به حرکت در می‌آورد، مثلا خشم، ترس، دوست داشتن.
هیجان‌ها، احساسات و عواطف، بخش عمده‌ای از شخصیت انسان‌ها را تشکیل می‌دهند و محرک انسان در زندگی فردی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف و آرزوها هستند…
در روان‌شناسی هیجان‌ها، جایگاه بسیار حساس و بنیادی دارند؛ زیرا ریشه بسیاری از اختلال‌های روانی را تشکیل می‌دهند؛ حتی سلامتی انسان را تضمین می‌کنند؛ مثلا ترس باعث فرار از خطر و حفظ جان می‌شود.
تلاش‌های گسترده توسط فلاسفه، فیزیولوژیست‌ها و روان‌شناسان برای بررسی هیجان‌ها به عمل آمده، اما شیوه عمل آنها هنوز به صورت فرضیه باقی مانده است.
مطالعات مختلف نشان داد که در ظهور و تکوین جلوه‌های هیجان، فرهنگ هم نقش بسزایی دارد.
کتاب حاضر این مفهوم و تعبیر را که هیجان‌های منفی ناکارآمد یا کارکرد سوء و نامناسب دارند نیازمند بازبینی جدی و اصلاح می‌داند که در حوزه روانشناسی تخصصی و روان درمانی وروانشناسی سلامت و روانشناسی شخصیت و عزت نفس قرار میگیرد.
ویراستار این مهم را به درستی و کامل در سه بخش تفکیک و بیان داشته است. بخش نخست بر توصیف و کارکرد هیجان‌های منفی تمرکز دارد. بخش دوم، جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی هیجان‌های منفی را بیان و تجزیه و تحلیل می‌کند. بخش سوم مبتنی بر شواهد و موضوعاتی تهیه و تنظیم شده که هیجان‌های منفی ممکن است به هیجان‌های مثبت ترجیح داده شوند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر