عصب شناسی روان پویشی/ پایانی بر فروید
کد شناسه :1750
عصب شناسی روان پویشی/ پایانی بر فروید
موجود نیست

بیش از یک قرن از ارائه نظریات روان کاوی توسط فروید گذشته است، در این مدت پیروان وی شاخ و برگ زیادی به گفته‏های وی داده و ادعاهای زیادی در مورد اثرات و صحت و درستی پایه و اساس آن اظهار کرده‏اند .لیکن این ادعا‏ها هیچ‏گاه  به بوته آزمون ننشسته و مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار نگرفته است ،شاید دلیل آنرا در این موضوع باید دانست که اصولا این کاردر مورد روان کاوی امکان پذیر نیست و نخواهد بود چرا که علوم اعصاب دوران فروید در حدی نبوده که بتواند پاسخگوی این وظیفه باشد و نفوذ دوگانه گرایی دکارتی در آن دوران مغز و ذهن را دو مقوله جدا دانسته و فروید تنها بر اساس اندیشه های خود نظریاتش را بیان کرده است .عصب شناسی روان پویشی دانشی است که بنیان خود را بر یافته های علمی و موثق دانش نوین عصب شناسی و دانش خوابیدن و خواب دیدن بنا نهاده و رویکرد کاملا متفاوتی با روان کاوی دارد .آلن هابسون در این کتاب بر اساس یافته های فوق نظریات و پیشنهاداتی ارائه کرده که همگی نوپا بوده و جای پرسش و تحقیق زیادی دارند ،لیکن دست کم قابل بررسی علمی و تجزیه و تحلیل تجربی می‏باشند.به اعتقاد وی این یافته ها خط بطلانی بر حرف های فروید بوده و سیطره رو به افول روان کاوی در دهه های اخیر را قطعیت می‏بخشد .به نظر می‏رسد کتاب جالبی باشد که خواندن آن خالی از فایده نباشد.

معرفی مباحث عصب شناسی روان پویشی:
زمینه تاریخی
پیشرفت های عصب شناختی
رویاهای شفاف
خواب واره
حرارت مرکزی
دین و مسائل جنسی
غرایز و هیجانات
روان آسیب شناسی
حافظه
بازنگری پسا فرویدی
تعبیر خواب مغزی -ذهنی
و....
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر