طرح واره درمانی برای زوجها
کد شناسه :1753
طرح واره درمانی برای زوجها
موجود نیست

طرح‌واره درمانی برای زوج‌ها نخستین راهنمای کاربردی در زمینه طرح‌واره درمانی است که به متخصصان بالینی می آموزاند چگونه از تکنیک‌های اثربخش این درمان در زوج‌درمانی و رابطه‌درمانی استفاده کنند. این کتاب: ـ نشان می دهد که چگونه ویژگی‌های متمایز‌کننده طرح‌واره درمانی، آن را برای مسائل شناختی و متمرکز بر هیجان که در روابط زوج‌ها معمول است، به راه حل مطلوبی تبدیل می کند. ـ مجموعه‌ای از ابزارها و مداخلات ابتکاری (نوآورانه) را معرفی و تلفیق می کند. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از طرح‌واره درمانی برای نیازها در مقابل خواسته‌ها، کارت‌های نزاع چرخه ذهنیت، تجسم ذهنی بازوالدینی حد و مرزدار، و صندلی خالی. ـ به قلم تیمی بین‌المللی نگاشته شده است که در حوزه زوج‌درمانی و طرح‌واره درمان تبحر دارند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر