تکنیک های مشاوره / 40 تکنیک ضروری
کد شناسه :1758
تکنیک های مشاوره / 40 تکنیک ضروری
موجود نیست

روشهای مشاوره کوناه مدت با تمرکز بر چاره جویی از دهه 1980 با شهرتی روز افزون به سبب مراقبت های مدیریت شده و دیگر ابتکارات پاسخگوی آن که بر مزیت مقرون به صرفه بودن در هزینه و زمان تاکید دارد، همراه بوده اند. رویکردهای مشاوره کوتاه تاکید دارد ،همراه بوده اند. رویکردهای مشاوره کوتاه مدت با تمرکز بر چاره جویی با نامهای متعددی نامیده شده ، اما این اواخز عمده گرایش در حافل مشاوره ای به سمت عنوان مشاوره کوتاه مدت متمرکز بر چاره جویی است .
SFBC مدلی ساختارگزا و احتماعی است که بر مشاهده این که مراجعان چه تفاسیر شخصی از حوادث و اتفاقات زندگی اشان دارند و در خلال روایت های شخصی تشریح می نمایند ،بنا نهاده شده است .
برای مشاوران با روش کار مشاوره کوناه مدت متمرکز بر چاره جوئی، اتحاد درمانی که بر همدلی ،مشارکت ،کنجکاوی و درک محترمانه متوقعانه ،تاکید دارد،ارزشمند است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر