پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان/ راهنمای درمانگر
کد شناسه :1760
پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان/ راهنمای درمانگر
موجود نیست

 در این کتاب بیان می‌شود که بسیاری از کودکان و نوجوانان به‌طور همزمان علائم مشترک چندین اختلال از طبقات تشخیصی مختلف راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی را تجربه می‌کنند. پژوهش‌های عمیق‌تر از ماهیت اختلالات روان‌شناختی نیز نشان می‌دهند که اشتراکات بسیاری در علت شناسی و ساختارهای نهفته در میان بسیاری از طبقه‌های تشخیصی مختلف وجود دارد و به عبارتی می‌توان گفت بسیاری از اختلالات به لحاظ مشکلات رفتاری و عملکرد مغز مشابه یکدیگر هستند. پژوهشگران این موضوع را به وجود مؤلفه‌های شناختی و رفتاری مشترکی نسبت می‌دهند که صرف‌نظر از تشخیص مطرح‌شده، در اختلالات مختلف دیده می‌شود. از طرف دیگر مطالعات نشان داده درمان‌های اختلال محور که صرفاً یک تشخیص خاص را هدف مداخله درمانی خود قرار می‌دهند، همیشه موفق نیستند و آموزش و کسب تخصص در هر یک از این درمان‌ها نیز نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است.

مباحث کتاب پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان راهنمای درمانگر
مقدمه ای بر پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان
جلسه اول UP-C: مقدمه ای بر پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان
جلسه 2 UP-C: آشنایی با هیجان ها
جلسه 3 UP-C: استفاده از آزمایش های علمی برای تغییر هیجان ها و رفتارها
جلسه 4 UP-C: نشانه های بدنی
جلسه 5 UP-C: بررسی کردن افکارم
جلسه 6 UP-C: استفاده از تفکر کارآگاهی
جلسه 7 UP-C: حل مسئله و مدیریت تعارض
جلسه 8 UP-C: آگاهی از تجارب هیجانی
و...

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر