تمرکز زدایی در آموزش و پرورش (چه، چرا، چه وقت، چگونه؟)
کد شناسه :178
تمرکز زدایی در آموزش و پرورش (چه، چرا، چه وقت، چگونه؟)

شاید بتوان گفت تمرکززدایی مهم‌ترین پدیده‌ای است که طی 15 سال گذشته در دستور کار برنامه‌ریزی آموزشی قرار گرفته است. اثرات این بحث، فراوان و بسیار دامنه‌دار است، چرا که اصولاً تمرکززدایی دربارهٔ ماهیت و تقسیم اختیارات پرسش‌هایی اساسی مطرح می‌کند.
اثر حاضر، ابزار لازم را برای پرداختن به این بحث در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد. این امر با بررسی شیوهٔ تمرکززدایی، اختیار تصمیم‌گیری در نظام آموزش دولتی و اثرات احتمالی آن انجام می‌پذیرد و سپس خواننده با تحلیل پرسش‌های اساسی و (پی بردن به) مضامین آن‌ها از جنبه‌های مختلف تمرکززدایی آگاه می‌شود.
این تک‌نگاشت، تعاریف گوناگون و مفاهیم اصلی تمرکززدایی را تحلیل و آن‌ها را با شیوهٔ عملکرد بخش‌های مختلف آموزش و پرورش مرتبط می‌کند. پس از آن فرایندهای مختلف، اختیار تصمیم‌گیری به منظور تعیین سطح تفویض، بررسی و با تحلیلی از سطوح مختلف اختیارات در آموزش و پرورش و تناسب با زمینه‌های مختلف تصمیم‌گیری دنبال می‌شود. تک‌نگاشت حاضر با بحثی دربارهٔ شرایط اساسی لازم برای هرگونه حرکت موفقیت‌آمیز به سوی تمرکززدایی به پایان می‌رسد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر