کاربرد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی
کد شناسه :1772
کاربرد پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی
موجود نیست

در این کتاب , بارلو , فارشیون و همکاران کاربرد پروتکل یکپارچه (UP) را در طیف وسیعی از مشکلات شرح می دهند. این کتاب مکمل راهنمای درمانگر و کتاب تمرین است . علاوه بر توضیح اینکه چطور می توان هر اختلال را به صورت ابعادی به عنوان مشکلی در ارتباط با واکنش پذیری منفی مرکزی و عدم کنترل ادراک شده هیجان مفهوم سازی کرد , هر فصل به این موضوع می پردازد که چگونه ماژول های اصلی UP را می توان برای آن مشکل یا در آن زمینه اجرا کرد. هر فصل همچنین شامل مثال های موردی دقیق برای نشان دادن چگونگی کاربرد UP در کار بالینی است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر