پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی / راهنمای درمانگر
کد شناسه :1774
پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی / راهنمای درمانگر
موجود نیست

طی چند سال اخیر پیشرفت های بسیاری در مراقبت های بهداشتی ایجاد شده با این حال بسیاری از مداخلات و استراتژی های مورد قبول سلامت روان و علوم رفتاری توسط شواهد پژوهشی مورد سوال واقع شده اند . به طوری که ( ثابت شده است ) نه تنها ( بسیاری از این مداخلات و استراتژی ها ) بدون فایده اند بلکه ممکن است زیان آور هم باشد /بارلو 2010 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر