تحقق بخشی خود/ درمان روان تحلیلی مبتنی بر رویکرد روابط ابژه
کد شناسه :1775
تحقق بخشی خود/ درمان روان تحلیلی مبتنی بر رویکرد روابط ابژه
موجود نیست

"کتاب حاضر برای درمانگرانی نوشته‌شده که به دنبال ایده‌های مفید در درمان بیمارانشان هستند. اگرچه این کتاب نوعی مدل نظری ارائه می‌کند که در راستای دیدگاه‌های روان تحلیلی موجود است، بااین‌حال هدف این کتاب، بالینی است. نگارنده در این کتاب یک مدل نظری ارائه می‌کند و امیدوار است این مدل روشن کند که چگونه درمانگران توان تحلیلی می‌توانند به بیمارانشان کمک کنند تا از محدودیت‌های موجود فراتر بروند. اعتقاد نگارنده این است که مدل روابط ابژه‌ای که در این کتاب به‌تفصیل آن پرداخته شده نقاط قوت رویکردهای مختلف را دارد." 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر