هفت خان رابطه زناشویی کارآمد/ کتاب تمرین
کد شناسه :1778
هفت خان رابطه زناشویی کارآمد/ کتاب تمرین
موجود نیست

کتاب حاضر ضمیمه ویراست دوم «هفت خوان رابطه زناشویی کارآمد» است و هر فصل آن تمرین‌های تعاملی و گام به گام به زوج ارائه می‌دهد. از این راهنما برای ثبت پاسخ‌های خود به پرسش‌هایی که درباره ارتباط‌تان طرح شده، یادگیری مفاهیم، و کاربست ابزارهای ساخت پیوند زناشویی، صمیمیت، و رابطه دوستانه توام با احترام استفاده کنید 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر