پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان/ کتاب تمرین
کد شناسه :1779
پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان/ کتاب تمرین
موجود نیست

معرفی مباحث کتاب اختلالات هیجانی نوجوانان:
ایجاد و حفظ انگیزه
آشنایی با هیجان ها و رفتارها
معرفی آزمایش های رفتاری هیجان محور
آگاهی از احساسات بدنی
تفکر منعطف
آگاهی از تجارب هبجانی
مواجهه موقعیتی با هیجانات
ادامه مسیرحفظ دستاوردها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر