پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال وسواس فکری عملی
کد شناسه :1784
پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال وسواس فکری عملی
موجود نیست

کتاب راهنمای درمان جلسه به جلسه وسواس -فکری (اختلال وسواس -فکری)گامی در راستای آشنایی درمانگران با روش درمانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان این اختلال است.
در این کتاب ابتدا مروری بر اختلال وسواس فکری- عملی با تاکید بر جنبه های تشخیصی و اهمیت درمان های موثر برای این اختلال خواهد شد و سپس، آشنایی مختصری با پیشینه درمان مبتنی  بر پذیرش و تعهد و تحقیقات انجام شده در این اختلال صورت خواهد گرفت و در انتها راهنمای جلسه به جلسه اختلال وسواس فکری-عملی بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ارائه خواهد شد. امید آنکه این کتاب بتوانددرمانگران شناختی-رفتاری را در جهت کاهش آلام این بیماران راهنمایی نماید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر