چگونه داروین بخوانیم
کد شناسه :180
چگونه داروین بخوانیم
موجود نیست

میراث پایدار داروین را باید در نظریات انقلابی او جست. نظریه‌های گسترده‌ی او در باب تکامل بر مبنای انتخاب طبیعی، همگی بر شالوده‌ی شواهد و مستنداتی از تاریخ طبیعی پی‌ریزی شده‌اند که داروین عمرش را صرف گردآوری آن‌ها کرد. مارک ریدلی در این کتاب، با رویکرد پرسش و پاسخ می‌کوشد نشان دهد که داروین چگونه به مسائل و دغدغه‌های خود می‌نگریست، و خواننده‌ی داروین چگونه می‌تواند به درک براهین داروین نائل شود. عمده‌ی این پرسش و پاسخ‌ها همان‌هایی هستند که خود داروین در ذهن داشته و آن‌ها را بر قلم آورده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر