مغز انسان/ شاهکار سر هم بندی تکامل
کد شناسه :1792
مغز انسان/ شاهکار سر هم بندی تکامل
موجود نیست

یکی از شاخه‌های روان‌شناسی امروزی روان‌شناسی تکاملی است که بر پایه یافته‌ها و نظریات داروین و سایر زیست‌شناسان بنا نهاده شده است. در واقع روان‌شناسی تکاملی معادل ذهنی زیست‌شناسی تکاملی است؛ یعنی همان‌گونه که زیست‌شناسی تکاملی به جسم موجودات زنده از دیدگاه تکاملی می‌پردازد، روان‌شناسی تکاملی نیز ذهن و مغز انسان را از این زاویه مورد بررسی قرار می‌دهد و تلاش دارد که پدیده‌های ذهن انسان را در راستای قواعد تکامل تبیین کند. کتاب پیش رو به کارکرد ذهن انسان از دیدگاهی جالب پرداخته و کاستی‌های آن را به شکلی متفاوت مورد واکاوی قرار داده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر