راه و رسم پرسش گری سقراط در روان درمانی
کد شناسه :1793
راه و رسم پرسش گری سقراط در روان درمانی
موجود نیست

در این کتاب به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های روان‌درمانی، خاصه درمان‌های شناختی - رفتاری، و عناصر آن، به تفصیل پرداخته می شود. پرسش‌گری سقراطی در ابتدایی ترین حالت، به هفت نوع استفهام تقسیم می گردد که در این کتاب با انواع به این پرسش‌ها و مثال‌های خوب از هر دسته آشنا می‌شوید. این کتاب به شما یاد خواهد داد که بسیاری از سؤالات را در قالب جملات انعکاسی، تصریح‌کننده، یا مستقیم مطرح کنید. در این کتاب تفاوت پرسش باز و پرسش سقراطی را خواهید خواند. یاد می گیرید چه‌طور پرسش‌ها گاه به شکل مستقیم و آشکار و گاه به شکل غیرمستقیم و ضمنی منجر به تغییر باورها می شوند. یک بخش مهم کار در چارچوب روش سقراطی، اسفاده از مهارت‌های مکمل نظیر خلاصه‌سازی، بازخورد، و سایر مهارت‌های خرد و کلان در درمان شناختی - رفتاری است. در این کتاب، به تلفیق این مهارت‌ها با روش‌ سقراطی نیز پرداخته و مثال‌های کاربرد در این زمینه بیان خواهد شد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر