آسیب شناسی روانی بالینی فیش/ نشانه ها و علائم در روان پزشکی
کد شناسه :1794
آسیب شناسی روانی بالینی فیش/ نشانه ها و علائم در روان پزشکی
موجود نیست

آسیب شناسی روانی علم و مطالعه نشانه های روان شناختی و روان پزشکی است. آسیب شناسی روانی بالینی، این مطالعه را در بافت بالینی قرار می دهد که در آن روان پزشکان سنجش های تشخیصی و خدمات سلامت روان می دهند. فهم واضح و روشن آسیب شناسی روانی، در قلب ارائه موثر و مناسب چنین خدماتی جای دارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر