پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان/ راهنمای درمانگر
کد شناسه :1797
پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان/ راهنمای درمانگر
موجود نیست

معرفی مباحث کتاب اختلالات هیجانی نوجوانان:
ایجاد و حفظ انگیزه
آشنایی با هیجان ها و رفتارها
مقدمه ای بر آزمایش های رفتاری هیجان محور
آگاهی از احساسات بدنی
تفکر منعطف
آگاهی از تجارت هیجانی
مواجهه موقعیتی با هیجانات
مرور موفقیت ها و دستاوردها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر