راهنمای جامع تمرین های مراقبه توجه آگاهی
کد شناسه :1805
راهنمای جامع تمرین های مراقبه توجه آگاهی

در بسیاری از کتاب های نسل سوم درمان های شناختی رفتاری مراقبه ها و تمرین های توجه آگاهی و شفقت به خود زیادی آمده است. با این حال وجود منابع متعدد تاکید هر کتاب بر مراقبه ها و تمرین های خاص و در مواردی تکراری بودن مطالب باعث صرف زمان زیاد و سردرگمی روان درمانگران میشود.
کتاب حاضر با هدف معرفی پر کاربردترین و موثر ترین مراقبه ها و تمرین های توجه آگاهی و شفقت به خود در نسل سوم درمان های شناختی رفتاری نگاشته شد.
در این کتاب برای پرورش مهارت های تنظیم هیجان مختلفی نظیر پذیرش , فاصله گیری , شفقت , آگاهی غیر قضاوتی , و تمرکزبر اینجا و اکنون عمراقبه های متعددی ارائه شده است.
همچنین در فصل اول کتاب تلاش شده است ماهیت توجه آگاهی نحوه معرفی این تمرین ها به مراجعان و مشکلات  احتمالی اجرای تمرین ها را توضیح دهیم تا خوانندگانی که اطلاعات کمی در این حوزه دارند نیز بتوانند از کتاب استفاده کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر