روان درمانی تحلیلی کارکردی
کد شناسه :1811
روان درمانی تحلیلی کارکردی

این کتاب خلاصه ای از اصول اساسی، روش ها و چشم انداز روشی به نام روان درمانی تحلیلی کارکردی است. هر اصل این تکنیک در کتاب روان درمانی تحلیلی کارکردی بر پایه هدفی که نویسندگان داشته اند بیان شده و به خوبی با نظریه زیربنایی آن مرتبط شده.
کتاب حاضر راهنمایی عالی برای درمانگران جهت این که چطور و چگونه هر تکنیک را به کار ببرند میباشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر