MACI ارزیابی بالینی شخصیت نوجوانان بر اساس آزمون MACI (پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون)
کد شناسه :1820
MACI ارزیابی بالینی شخصیت نوجوانان بر اساس آزمون MACI (پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون)
موجود نیست

با وجود اهمیت تاثیر ویژگی‌های شخصیتی در ایجاد انواع بیماری‌های روانی، هنوز در جامعه ایران درباره «تشخیص» آسیب‌های شخصیتی و روانی نوجوانان کارهای مهمی صورت نگرفته است. هم‌چنین جهت درمان اختلالات روان‌شناختی نوجوانان (در مراکز دولتی یا در کلینیک‌های خصوصی)، پشتوانه علمی زیادی در مراحل تشخیص عینی اختلالات فوق وجود ندارد. پرسش‌نامه بالینی نوجوانان میلون (MACI) یک پرسش‌نامه خود گزارش‌دهی است که از ۱۶۰ گویه تشکیل شده است.
MACI دارای ۳۱ مقیاس است که به چهار بخش تقسیم می‌شوند: (۱) یک خرده مقیاس پایایی و سه فهرست اصلاحی، (۲) ۱۲ خرده مقیاس الگوهای شخصیت (۳) خرده مقیاس نگرانی‌های ابراز شده (۴) ۷ خرده مقیاس نشانگان بالینی. MACI به‌طور کلی در یک جمعیت بالینی نوجوانان هنجاریابی شده است که از شرایط بالینی متفاوتی انتخاب شده‌اند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر