روان شناسی اجتماعی
کد شناسه :1827
روان شناسی اجتماعی

ارائه یک تعریف رسمی در حوزه روانشناسی اجتماعی تقریباً کاری پیچیده است در مورد روانشناسی اجتماعی این دشواری به وسیله دو عامل افزایش می‌یابد گستره وسیع این حوزه و تغییرات سریع آن چنان که در هر فصل این کتاب خواهید دید روانشناسان اجتماعی دارای گستره علایق وسیعی هستند اما علیرغم این واقعیت بیشتر روانشناسان اجتماعی اساس آن بر تکلیف زیر تاکید دارد درک اینکه چگونه و چرا افراد در موقعیت‌های اجتماعی یعنی موقعیت‌هایی که شامل حضور واقعی یا تصویری افراد دیگر است آنگونه که می‌بینیم رفتار اندیشه و احساس می‌کند همخوان با این واقعیت بنیادی ما روانشناسی اجتماعی را به صورت حوزه علمی که در جستجوی درک ماهیت و علل رفتار و افکار فرد در موقعیتهای اجتماعی از تعریف می کنیم.
در این ویرایش کتاب قاعده زیر مد نظر  قرار گرفته  شده است که  هیچ چیزی هیچ بحثی هیچ مطلبی ش تصویری مقدس نیست برعکس هر چیز باید مرور و ویرایش شود تا دانش روز روانشناسی اجتماعی و اصل مطلب پیشرفت های اخیر آن را منعکس کند.
نکته بسیار مهمی که می توان از این کتاب گرفت هر کاری که ما انجام می دهیم هر احساسی که داریم و هر فکری که میکنیم به طریقی به جنبه اجتماعی زندگی ما ارتباط دارد در واقع روابط ما با افراد دیگر آنچنان برای زندگی و خوشبختی ما اهمیت دارد که تصور وجود ما بدون آنها دشوار است.
روانشناسی اجتماعی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که همه جنبه های رفتار اجتماعی و تفکر اجتماعی را مطالعه می کنند.

سرفصل های اصلی کتاب:
حوزه روانشناسی اجتماعی
شناخت اجتماعی
ادراک اجتماعی
نگرش ها
خود
پیش داوری
جاذبه متقابل
روابط نزدیک
نفوذ اجتماعی
رفتار جامعه پسند
پرخاشگری
گروه ها و افراد
روانشناسی اجتماعی در عمل
روانشناسی اجتماعی وارد کار می‌شود

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر