راه بازگشت به خود / روش خودشناسی با استفاده از اینیاگرام/ کلیدهای مدیریت زندگی
کد شناسه :1830
راه بازگشت به خود / روش خودشناسی با استفاده از اینیاگرام/ کلیدهای مدیریت زندگی
موجود نیست

اینیاگرام این نکته را می‌آموزد که در جهان نه نوع شخصیت متفاوت وجود دارد که ما به طور طبیعی در دوران ککودکی جذب یکی از آن‌ها می‌شویم و تصمیم می‌گیریم از طریق آن خود را با محیط پیرامون خود همساز و هماهنگ سازیم  و احساس ایمنی کنیم. هر نوع یا شماره، جهان را به شیوه خاص خود می‌بیند و دارای انگیزه زیربنایی خاص خود است که عمیقاً بر نحوه اندیشیدن، احساس کردن و رفتار کردنش تاثیر می‌گذارد.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر