شخصیت های دشوار / کلیدهای مدیریت زندگی
کد شناسه :1834
شخصیت های دشوار / کلیدهای مدیریت زندگی
موجود نیست

گردآورندگان کتاب پیش رو با بهره از راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی انجمن روان پزشکی آمریکا به معرفی انواع شخصیت ها و شرح دقیق ویژگی های آن ها می پردازند، مخاطب را در شناسایی شخصیت های دشوار آزاردهنده در محیط کار و خانواده یاری می کنند و نحوه برخورد با رفتارهای دشوار را آموزش می دهند.
این اثر راهنمایی عملی و راهگشا برای مدیریت رفتارهای آسیب زای دیگران و یا حتی خود شما است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر