والدین هوشیار/ کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان
کد شناسه :1871
والدین هوشیار/ کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان
موجود نیست

این مجموعه به والدین کمک می‌کند فرزندان خود را مطابق با نیازهای متنوع و فزاینده جامعه امروز پرورش دهند. امروزه روش بزرگ کردن فرزند با گذشته فرق کرده است و از جهات فراوانی نیز مشکل‌تر شده است. کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان، والدین امروز را مخاطب قرار می‌دهد و به مشکلات کنونی آنها پاسخ می‌دهد. والدین هوشیار دکتر ساباری مدرک خود در روان‌شناسی بالیتی را از دانشگاه کلمبیا، نیویورک دریافت کرده است. او ابتدا با شیوه ذهن آگاهی شرقی آشنا شده و آموزه‌های آن را با روان‌شناسی غربی پیوند زده است و همین پیوند، مخاطب گوناگون را به سوی او جلب کرده و در زمینه تربیت فرزند چهره ای برجسته از او ساخته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر