گزیده ای از برای روابط بهتر کاری نکنید
کد شناسه :1888
گزیده ای از برای روابط بهتر کاری نکنید
موجود نیست

کتاب حاضر بخشی از مجموعة کلیدهای همسران موفق است که می کوشد با نگاهی کاربردی به نیازها و مسائل زندگی مشترک، چه در مرحلة انتخاب و چه در دوران پس از ازدواج، بپردازد. این کتاب دربردارندة اصولی است که در هر نوع رابطه ای از روابط عاشقانه، دوستانه و خانودگی گرفته تا رفتارهای افراد در محیط کار مفید و مؤثر است. این اصول فراتر از مرزهای فرهنگی و جنسیتی می رود و بنیان محکمی را برای برقراری روابط حقیقی و اصیل ایجاد می کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر