کلیدهای رفتار با کودک چهارساله
کد شناسه :937
کلیدهای رفتار با کودک چهارساله
موجود نیست

این کتاب راهنماییهای ارزشمندی به منظور کشف دنیای مهیج کودکان چهار ساله ارائه می دهد و به موضوعاتی نظیر زبان، احساسات، قدرت تفکر، رشد حرکتی، رفتارها و روابط آنها با دیگران می پردازد. همچنین توصیه های مهمی در زمینه نظم، ترس، خواب و روش مثبت گفت و گو با کودک چهار ساله را مطرح می کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر