روابط سالم (کلیدهای مدیریت زندگی)
کد شناسه :1918
روابط سالم (کلیدهای مدیریت زندگی)

با مطالعه این کتاب خواهید آموخت چگونه دوستان بهتری بیابید و با افرادی ارتباط بگیرید که شخصیتی سالم دارند و مناسب شما هستند. یاد می گیرید درون و بیرون خود را بشناسید و شخصیت افراد پیرامون خود را ارزیابی کنید. با ضعف های خود آشنا می شوید و در راستای رشد خویش قدمی موثر بر می دارید. خواهید دانست که خداوند همه جا و در همه حال همراه و پشتیبان شماست.با مطالعه این کتاب خواهید آموخت چگونه دوستان بهتری بیابید و با افرادی ارتباط بگیرید که شخصیتی سالم دارند و مناسب شما هستند. یاد می گیرید درون و بیرون خود را بشناسید و شخصیت افراد پیرامون خود را ارزیابی کنید. با ضعف های خود آشنا می شوید و در راستای رشد خویش قدمی موثر بر می دارید. خواهید دانست که خداوند همه جا و در همه حال همراه و پشتیبان شماست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر