درمان شناختی رفتاری / مبانی و فراتر از آن ( همراه با فیلم آموزشی )
کد شناسه :1931
درمان شناختی رفتاری / مبانی و فراتر از آن ( همراه با فیلم آموزشی )

جودیت بک، یکی از برجسته‌ترین درمانگران شناختی رفتاری دنیا، در این کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه درمانجو را درگیر فرایند درمان کنید، به یک مفهوم‌پردازی موردی دقیق برسید، درمان فردی را برنامه‌ریزی کنید، به جلسات ساختار بدهید و تکنیک‌های شناختی، رفتاری و تجربه‌ای مهم را اجرا کنید. در سرتاسر کتاب از مثال‌های متعدد کار با دو درمانجو استفاده شده که یکی از آنها دچار افسردگی شدید است و دیگری دچار افسردگی، اضطراب و ویژگی‌های شخصیت مرزی می‌باشد. مطالعۀ این مثال‌ها نشان می‌دهد یک درمانگر شناختی رفتاری مجرّب، چگونه این درمان را اجرا می‌کند و به مشکلات رایج می‌پردازد. مطالب جدیدی که به ویراست سوم این کتاب افزوده شده‌اند عبارتند از: • یک فصل درباره رابطۀ درمانی؛ • یک فصل درباره یکپارچه کردن ذهن‌آگاهی با درمان؛ • معرفی شناخت‌درمانی بهبود-مدار (CT-R) که بر آرزوها، ارزش‌ها و سازگاری مثبت درمانجویان تأکید دارد، در کنار CBT سنتّی؛ • مؤلفه‌های آموزشی: نکات بالینی، پرسش‌هایی برای تأمل، تمرین‌های عملی و ویدئوهای موجود در وب‌سایت؛ • نمونه‌های بالینی جدید، شامل درمانجویانی که مشکلات پیچیده‌تری دارند؛ و • یکپارچه کردن راهبردهای برگرفته از سایر شیوه‌های درمانی همچون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتاردرمانی دیالکتیکی و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر