فنون روان پویشی/ پرداختن به هیجان در رابطه درمانی
کد شناسه :1939
فنون روان پویشی/ پرداختن به هیجان در رابطه درمانی
موجود نیست

کتاب حاضر با فراهم آوردن رهنمودهای بالینی و کاربردی به درمانگران کمک می‌کند تا پیچیدگی‏های مربوط به تعامل هیجانی با مراجعان را مدیریت کنند. درمانگر خبره، کارن مارودا با کاویدن نقش تجارب هیجانی درمانگران و مراجعان در فرایند درمان، بُعد مهمی را به ادبیات روان‌پویشی افزوده است. این کتاب چگونگی دستیابی به هماهنگی بیشتر با تجربه شخصی مراجع را به بحث می‏گذارد؛ خودافشایی و بازخوردهای مستقیمی فراهم می‏کند که در راستای حصول اهداف درمان هستند و شیوه مدیریت احساسات و تعارض‌های موجود در رابطه را تشریح می‌کند. فنون خاص همراه با ارائه مثال‌های روشنگر تببین می‌شوند. مارودا در این راهنمای آموزنده شیوه‌های سودمند و غیرسودمند جهت پرداختن به هیجان‌ها را به خوبی از هم متمایز می‌کند. کتاب پیش‌رو منبع ارزشمندی از تجارب بالینی و بینش خردمندانه این روان‏تحلیلگر باتجربه است که با وجود عمق محتوا به شکل کاملاً کاربردی به رشته تحریر درآمده است.   

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر