درمان مبتنی بر خانواده اصلی/ خانواده درمانی با رویکرد بین نسلی
کد شناسه :1952
درمان مبتنی بر خانواده اصلی/ خانواده درمانی با رویکرد بین نسلی

مهم‌ترین همکاری و کمک دکتر جیمز فریمو به عرصة روان‌پزشکی و روان‌شناسی وارد کردن خانواده اصلی به همراه بزرگسالان در زناشویی‌درمانی، خانواده‌درمانی و درمان فردی است. در این جلد، دکتر فریمو راهنمایی گام به گام در چهارچوب درمان بین‌نسلی خاص خود به درمانگران ارائه می‌دهد، درمانی بسیار اثربخش، به‌طوری‌که نشان داده شده است یک جلسه مبتنی بر خانواده اصلی چهار ساعته می‌تواند نسبت به یک دوره کامل درمان بلندمدتِ سنتی، منافع و مزیت‌های درمانی بیشتری را به همراه داشته باشد.
این کتاب به خوانندگان می‌آموزد که درمان مشکلات خانوادگی و زناشویی با تمرکز بر بافت اجتماعی خانواده اصلی، سیر تحولات و تجارب دوران کودکی و نقش روابط ابژه محور گذشته در ارتباطات، تعارضات و مشکلات فعلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا جایی‌که بدون آنها شاید توفیقی در رفع مشکلات خانواده‌ها و زوج‌ها در جلسات درمان حاصل نشود.
گرفتن تاریخچه‌ای کامل و موجز از مراجعان در مورد خانواده اصلی آنان و به کارگیری نظریه روابط موضوعی در این شیوه خاص، گستردگی و قابلیت کاربرد این رویکرد بین‌نسلی را در خانواده‌درمانی نشان می‌دهد و سبب تمایز و جذابیت آن نسبت به سایر نظریه‌ها در روان‌شناسی و خانواده‌درمانی شده است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر