رفتار درمانی دیالکتیکی برای افسردگی و اضطراب
کد شناسه :1960
رفتار درمانی دیالکتیکی برای افسردگی و اضطراب

اگر‌چه مقابله با افسردگی و اضطراب خیلی سخت نیست، پژوهش‌های بالینی تخمین زده‌اند که بیشتر از 60 درصد از افرادی که از افسردگی رنج می‌برند، هم‌زمان ممکن است برخی از اختلال‌های اضطرابی را نیز تجربه کند. اگر شما در این گروه قرار دارید، کاملاً معمولی است که عمیقاً احساس بی‌انرژی و بی‌انگیزه بودن کنید و استرس و اضطراب قابل‌توجهی را نیز تجربه کنید. با گرفتار شدن بین فشار و کشش این دو وضعیت، درمی‌یابید که شناخت و مقابله با هیچ‌یک از آنها آسان نیست. این کتاب با استفاده از فنون مؤثر رفتاردرمانی دیالکتیکی و انطباق آن با نیازهای خاص افرادی که از هم‌زمانی افسردگی و اضطراب رنج می‌برند، ابزار قدرتمندی برای بیرون آمدن از این شرایط را پیشنهاد می‌دهد.
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای افرادی طراحی شده است که امید و معنا را در زندگی ازدست ‌داده‌اند، افرادی که خودکارآمدیشان را در زندگی زیر سؤال می‌برند، کسانی که هیجان‌های خود را غیرقابل‌تحمل می‌دانند و خود را در حال فرار یا اجتناب از جنبه‌های مهمی از زندگی درمی‌یابند. رفتاردرمانی دیالکتیکی ممکن است همان ابزاری باشد که شما برای رهایی از اضطراب و افسردگی به دنبال آن بوده‌اید. تمرین‌های گام‌به‌گام، فنون و کاربرگ‌های این کتاب کار، تعارض‌های درونی دردناکی را که ممکن است تحت شرایط اضطراب یا افسردگی به وجود آیند را شناسایی می‌کنند. سپس با کمک مذاکره با یکسری از سازش‌ها، به شما کمک می‌شود تا توانایی تأثیر این تعارض‌ها و گستره هیجان‌هایی که کار و زندگی شما را تحت تسلط گرفته‌اند، به صورت مؤثری کاهش دهید.
این کتاب فنون ذهن‌آگاهی را که به افراد اجازه می‌دهد تا در دنیا بهتر با تغییرات سازگار شوند، توضیح می‌دهد. همچنین تفاوت بین نشانه‌های تهدید و نشانه‌های ایمنی و شناسایی و واکنش به آنها را که به‌صورت سازنده‌ای می‌تواند اثر اضطراب یا افسردگی را کاهش دهد، آموزش می‌دهد. این کتاب از طریق اینکه به چه صورتی خودارزیابی‌های منفی را پایش و محدود کنید و چگونه بهترین مقابله را با تجربه منفی داشته باشید، مجموعه ابزار مؤثری را برای کنترل همبودی اضطراب و افسردگی به شما می‌دهد.
دکتر توماس مارا (.Ph.D) رئیس مرکز رفتاردرمانی دیالکتیکی در مونتری کالیفرنیا و مؤسس و مدیر شبکه سلامت روانی و مرکز سلامت روان‌پزشکی مونتری است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر