راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی برای درمان اختلال شخصیت مرزی
کد شناسه :1961
راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی برای درمان اختلال شخصیت مرزی
موجود نیست

«راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی برای درمان اختلال شخصیت مرزی» ترجمۀ اصلی‌ترین و مهم‌ترین راهنمای کاربردی اجرای رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) است. مارشا لینهان، بنیانگذار (DBT)، اصول نظری و رهنمودهای عملی مربوط به رویکرد درمانی خود را، در دو جلد کتاب تدوین کرده است که منابع دست اول این حوزه به شمار می‌آیند. وی در کتاب اول که «درمان شناختی رفتاری اختلال شخصیت مرزی» نام دارد، اصول نظری و منطق زیربنایی راهبردها و فنون به کار برده شده در DBT را به تفصیل شرح داده است. کتاب دوم (کتاب حاضر)، متنی کاربردی است که به صورت راهنمای گام به گام اجرای درمان برای درمانگران نوشته شده است و نحوۀ اجرای راهبردها و فنون معرفی شده در کتاب اول را به صورت تفصیلی شرح می‌دهد.
کتاب حاضر از ده فصل و مجموعه دست‌برگ‌ها و برگ‌های تکلیف منزل ویژه مراجعان تشکیل شده است. در پنج فصل نخست خلاصه‌ای از مباحث نظری و منطق درمان، ملاحظات عملی، ساختار جلسات و راهبردهای درمانی تشریح شده‌اند. در پنج فصل بعدی نحوۀ اجرای درمان به صورت گام به گام توضیح داده شده است. در این فصول علاوه بر معرفی مهارت‌های خاص، جزئیات مربوط به جلسات درمان از جمله مطالبی که درمانگران باید به صورت سخنرانی ارائه دهند، موضوعاتی که باید به بحث گذاشته شوند، نحوۀ اجرای تمرین‌های عملی داخل جلسه، و چگونگی معرفی دست‌برگ‌ها و برگ‌های تکلیف منزل مورد توجه قرار گرفته‌اند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر