ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر (مداخلات شناختی رفتاری) / راهنمای درمانگر
کد شناسه :1966
ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر (مداخلات شناختی رفتاری) / راهنمای درمانگر
موجود نیست

کتاب کنونی که راهنمای تسهیل‌گران است و برای کمک به افراد در مقابله با بیماری‌های مزمن و یا بیماری‌های پایان‌دهنده زندگی، طراحی شده است و بر مراقبت به‌جای درمان تمرکز کرده است. بااینکه به‌واسطه این راهنما ممکن است بیماری این افراد بهبود نیابد و یا بر عمرشان افزوده نشود، به‌خاطر حمایت از سلامت روانی، اجتماعی و معنوی این افراد، درد و رنج آنها کاهش می‌یابد و به کیفیت زندگی‌شان نیز به‌اندازه کمیت زندگی، توجه لازم صورت می‌پذیرد.
این برنامه مشارکتی که مهارت‌مدار است، نیازهای عاطفی، روانی و معنوی بیماران را موردتوجه قرار می‌دهد؛ از ساختاری انعطاف‌پذیر و متنوع استفاده می‌کند که می‌تواند متناسب با هر مراجع، به بهترین شکل به عمل در آید. جلسات، مدیریت استرس، خُلق و علائم را در برمی‌گیرد. مراجعین می‌توانند روی بهبود حمایت اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی کار کنند. همچنین این برنامه به بررسی نگرانی‌های عملی در مورد مراقبت‌های پزشکی پرداخته و مسائل معنوی را مورد کاوش قرار می‌دهد. این مجموعه دربردارنده تعیین هدف‌گذاری و طبقه گسترده‌ای از تکنیک‌های شناختی-رفتاری است و متخصصانی را که کارشان مرتبط با این حوزه است، هدایت می‌کند تا به بیماران کمک کنند که با شرایطشان سازگار شوند و به‌تدریج برای پایان زندگی خود آماده شوند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر