تبانی زوج ها / راهبردهای کوتاه مدت مبتنی بر سنجش برای کمک به زوج‌ها جهت کنار گذاشتن دفاع‌هایشان
کد شناسه :1973
تبانی زوج ها / راهبردهای کوتاه مدت مبتنی بر سنجش برای کمک به زوج‌ها جهت کنار گذاشتن دفاع‌هایشان

واژه تبانی به عملکردهای دفاعی گوناگونی اشاره دارد که افراد دارای روابط صمیمانه به‌منظور تأیید و محافظت از خود، و حفظ تعادل دونفره‌شان مورداستفاده قرار می‌دهند. درعین‌حال این شیوه‌های دفاعی همیشه کارایی لازم را ندارد و گاه به‌کارگیری آنها در رابطه زناشویی با شکست مواجه می‌شود و زوج را به جلسه درمان می‌کشاند.
تبانی زوج‌ها کتاب جالبی است که به دقت روابط زوج‌ها در حالت آشفتگی را توصیف می‏کند و توضیح می‌دهد درمانگر با چه روش‌هایی می‌تواند نقش هر دو همسر در حفظ عدم تعادل موجود را مورد ارزیابی قرار دهد و آن را درمان کند. این کتاب به‌واسطه طرح مطالعه‌های موردی شفاف و دقیق، و نیز سؤالات چالشی تفکربرانگیز، به دنبال شناخت، فهم و پرداختن به توافق‌های ناگفته و تبانی در رابطه زوج‌ها است. هر فصل جهت استفاده درمانگران مملو از راهبردهای عملی است که می‌توانند به خوبی در جلسه درمان به‌کار گرفته شوند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر