درس نامه خانواده درمانی و زوج درمانی/ جلد اول
کد شناسه :1989
درس نامه خانواده درمانی و زوج درمانی/ جلد اول

خانواده‌درمانی در سال‌های اخیر از رویکردهای نظری گوناگون و ازهم گسیخته به حوزه بالغی متشکل از مکتب‌های نظری مختلف و مفاهیم طبقه‌بندی‌شده منسجم تبدیل شده است. «درس‌نامه خانواده‏‌درمانی و زوج‌درمانی: کاربست بالینی» ویراسته دکتر شعله‌ور است که هنرمندانه نظریه‌ها و فنون مکتب‌های مختلف را در کنارِ کاربست‌های بالینی خاص هر یک از آنها در یک منبع جامع ارائه کرده است.
کتاب هفت بخش دارد از خانواده‌درمانی: نظریه و فنون، سنجش خانواده، خانواده‏درمانی با کودکان و نوجوانان، و زوج‌درمانی، گرفته تا خانواده‌درمانی با اختلالات و پژوهش در خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی. هر بخش با مقدمه مروری آغاز می‌شود که سنگِ بنای کاربست‌های بالینی است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر