درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی / مجوعه تندآموز رفتار درمانی شناختی
کد شناسه :1995
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی / مجوعه تندآموز رفتار درمانی شناختی

درمان مبتنی بر پذیرش و پای‌بندی (ACT) یکی از رویکردهای جدید رفتاردرمانی است. در این درمان از مداخلات پذیرش و ذهن‌آگاهی در کنار راهبردهای پای‌بندی و تغییر رفتار استفاده می‌شود تا بدین طریق انعطاف‏ پذیری روان‌شناختی در درمانجویان ارتقاء یابد. انعطاف‌پذیری روان‌شناختی به توانایی تماس با لحظه لحظه ‏های زندگی و تغییر یا مداومت در رفتار اشاره دارد، رفتاری که همسو با ارزش‌های برگزیده فرد است.
این کتاب در دو بخش ویژگی‌های متمایز کننده نظری و ویژگی‌های متمایز کننده عملی، ویژگی‌های اصلی درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی را در 30 فصلِ کوتاه توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که این رویکرد با درمان شناختی- رفتاریِ کلاسیک تفاوت‏هایی دارد.
کتاب حاضر راه‏نمایی عالی برای درمان مبتنی بر پذیرش و پای‌بندی است. قالب ساده آن برای کسانی که به تازگی وارد این حوزه شده‏اند، جالب خواهد بود و برای درمانگران باتجربه‌تر نیز حکم دستنامه را خواهد داشت.
پُل ای. فلکسمن دانشیار روان‌شناسی در دانشگاه سیتی لندن است. جی. تی. بلک‏لج استادیار روان‌شناسی در دانشگاه ایالتی مورهد آمریکاست. فرانک و. باند استاد روان‌شناسی کالج گولداسمیتس در دانشگاه لندن است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر