کنترل هیجان های شدید با DBT
کد شناسه :2015
کنترل هیجان های شدید با DBT
موجود نیست

رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) برای درمان اختلال شخصیت مرزی (BPD) ایجاد شد. اختلالی که مشخصه آن مشکلات شدید در تنظیم هیجان است. افراد مبتلا به BPD از درد هیجانی شدیدی رنج می‌برند. شواهد علمی وجود دارد مبنی بر این که DBT می‌تواند به این افراد کمک کند تا راهی برای زندگی بهتر پیدا کنند. در DBT، توجه‌آگاهی به مهارت‌های مشخصی شکسته می‌شود تا از این طریق افراد با هیجان‌های شدید بتوانند توجه خود را کنترل کنند و روی بهترین انتخاب تمرکز داشته باشند. هدف اصلی این کتاب فراهم آوردن منبعی برای افراد با مشکلات بدتنظیمی هیجانی از شدیدترین حالت که در اختلال شخصیت مرزی مشاهده می‌شود تا رنج هیجانی‌ای که در حیطه تشخیص روان‌پزشکی قرار نمی‌گیرد، است. کتاب، هفت مهارت توجه‌آگاهی از DBT را ارائه می‌کند و روی ارتباط بین توجه‌آگاهی و تنظیم هیجانی متمرکز است. تمرین‌های توجه‌آگاهی به تمرکز در لحظه حال حتی در شرایط استرس‌زا کمک می‌کنند که در نهایت منجر به کاهش رفتارهای تکانشی ‌و افزایش حسی از ارتباط با خود می‌شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر