آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن جلد 3 | امام محمد غزالی
کد شناسه :214
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن جلد 3 | امام محمد غزالی
موجود نیست

این کتاب به عنوان منبع درسی در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه دوره کارشناسی ارشد و دکتری در رشته علوم تربیتی قابل استفاده اساتید و دانشجویان است. چکیده : کتاب حاضر، نخستین اثر تحقیقی مستقل درباره نگرش‌های تربیتی ابوحامد محمد غزالی (450-505 هـ .ق) در زبان فارسی است و در آن کوشش شده است از راه توصیف و تحلیل و ترکیب، و گاه نقد و تطبیق نگرش‌های تربیتی غزالی، گوشه‌هایی از دیدگاههای تربیتی وی شناسانده شود. با مطالعه فصل‌های نُه‌گانه این تربیت‌نگاشت، گذشته از آشنایی اجمالی با زندگی و آثار علمی غزالی، روشن خواهد شد که میانی فلسفی دیدگاه‌های تربیتی وی کدام است و او تربیت را چه می‌داند، چگونه تعریف می‌کند، درباره امکان و حد تربیت چه می‌گوید و ضرورت و اهمیت آن را در چه و تا چه اندازه می‌داند. همچنین روشن خواهد شد که غزالی برای تحقق تربیت مطلوب، رعایت چه اصولی را لازم می‎‌داند و عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت ازنگاه او کدام است و از تربیت، تحقق چه اهدافی را می‌خواهد و برای رسیدن به آنها چه روش‌هایی را برگزیده است. فهرست : - پیشگفتار - دیباچه - فصل یکم: زندگی و آثار غزالی - فصل دوم: برخی از زیرساختهای فلسفی آموزش و پرورش - فصل سوم: مفهوم و تعریف تربیت - فصل چهارم: امکان و حد تربیت - فصل پنجم: ضرورت تربیت و فلسفه آن - فصل ششم: اصول تعلیم و تربیت - فصل هفتم: عوامل تربیت - فصل هشتم: هدفهای تربیتی - فصل نهم: روشهای تربیتی - کتابنامه - فهرست راهنما 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر