نقش معلم در تربیت دینی
کد شناسه :215
نقش معلم در تربیت دینی
موجود نیست

در این کتاب، نقش معلمان (معلمان قرآن و دیگر معلمان) در تربیت دینی (عبادی و اعتقادی) بررسی شده است. معلمان در تربیت دینی چه نقشی دارند؟ آیا هم اکنون در مقام عمل نقش های خود را به خوبی ایفا می کنند؟ چگونه و با چه اقداماتی می توان بر کارآمدی معلمان در تربیت دینی دانش آموزان افزود؟ محور اصلی پژوهش حاضر، رسیدن به پاسخ قابل قبولی برای این سه پرسش است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر