بررسی و نقد مبانی فلسفی | فلسفه برای کودکان
کد شناسه :228
بررسی و نقد مبانی فلسفی | فلسفه برای کودکان
موجود نیست

فلسفه برای کودکان طرفداران زیادی در ایران دارد. با این وجود مبانی فلسفی این برنامه با توجه به مبانی فلسفی حاکم بر نظام تربیتی کشور ما که متأثر از فلسفه تربیت اسلامی است، مطالعه نشده است. این کتاب مبانی فکری و فلسفی برنامه درسی فلسفه برای کودکان را براساس مبانی فلسفی تربیت اسلامی نقد و بررسی می‌کند. این نقد با تأکید بر حکمت متعالیه به‌عنوان گفتمان حاکم در فلسفه اسلامی صورت گرفته است تا بتواند زمینه پذیرش حساب شده و منطقی برنامه فلسفه برای کودکان را به‌عنوان یک پدیده نو ظهور در عرصه‌ نظام‌ تربیتی کشورمان فراهم سازد. شواهد نشانگر اشتراکات و اختلاف‌هایی میان برنامه درسی فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیت اسلامی است. مطالب کتاب دستمایه خوبی برای ‌معلمان، مربیان فلسفه برای ‌کودکان، دانشجویان‌ رشته‌های علوم‌تربیتی به‌ویژه دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت، روان‌شناسی تربیتی و کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر