ویژگی ها و وظایف مدیران در نهج البلاغه
کد شناسه :229
ویژگی ها و وظایف مدیران در نهج البلاغه
موجود نیست

کتاب حاضر در دو بخش تدوین شده و مشتمل بر 10 فصل با موضوعات زیر است: در بخش اول «خصوصیات مدیران و کارکنان» بررسی شده و شامل دو فصل است؛ در فصل اول مهم‌ترین ویژگی‌های نیروی انسانی در سطوح مختلف با عنوان «ویژگی‌ها در مدیریت» و در فصل دوم بهترین همکاران با عنوان «یاران اثربخش» بررسی شده‌اند. بخش دوم به «وظایف مدیران» اشاره دارد و فصل‌های سوم تا دهم کتاب را به‌خود اختصاص داده است؛ این وظایف به‌ترتیب با عنوان‌‌های: «برنامه‌ریزی و تدبیر امور»، «تنظیم وقت و مدیریت زمان»، «مشورت و تصمیم‌گیری»، «سازماندهی»، «رهبری»، «کارمند یابی و گزینش نیروی انسانی»، «آموزش، ارزیابی و توسعه نیروی انسانی» و «کنترل و نظارت» مطرح و به فراخور نیاز توضیح داده شده‌اند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر