غلبه بر اهمالکاری (روش های غلبه بر تعلل ورزیدن)
کد شناسه :230
غلبه بر اهمالکاری (روش های غلبه بر تعلل ورزیدن)
موجود نیست

اهمالکاری در واقع رفتاری است فراگیر که مصادیق مختلف آن بین افراد جامعه در سطوح مختلف از افراد عامی گرفته تا دانشمندان فرهیخته دیده می‌شود و مولفان محترم این اثر در بحث مقدماتی خود به این مطلب اشارات کافی کرده‌اند.این کتاب درعین استفاده کاربردی برای عموم افراد جامعه؛مفید حال دانشجویان رشته‌های روانشناسی عمومی و بالینی؛علوم تربیتی؛مشاوره و راهنمایی؛و علوم اجتماعی نیز خواهد بود.

مباحث کتاب غلبه بر اهمالکاری :
مفهوم اهمالکاری
علل اصلی اهمالکاری
رویکردی منطقی برای غلبه بر اهمالکاری
غلبه بر اهمالکاری ناشی از خود تحقیرگری
غلبه بر اهمالکاری ناشی از تحمل پایین ناکامی
غلبه بر اهمالکاری ناشی از خصومت
غلبه بر سایر مشکلات هیجانی ناشی از اهمالکاری 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر