نظریه های بنیادی روان درمانگری و مشاوره | اصول فنون و مطابقت های فرهنگی
کد شناسه :258
نظریه های بنیادی روان درمانگری و مشاوره | اصول فنون و مطابقت های فرهنگی
موجود نیست

این اثر به معرفی نظریه های اساسی در روان درمانگری و مشاوره می پردازد. خواننده، ابتدا با مفاهیم اصلی، پایه های نظری در حد چارچوب کلی و سپس با نظریه ها و اصول درمان، آشنا می گردد.
این کتاب به طور منحصر به فردی اصول، مکانیزم ها و فنون را از هم جدا کرده است و به نظر می رسد دانشجو با تفکیک مباحث نظری و عملی به چگونگی پیوند نظر و عمل در روان درمانگری و مشاوره پی می برد. تقویت پایه های نظری به طور خلاصه و یاددهی جهت گیری عملی به طور تفصیلی رغبت دانشجو را برای به کارگیری متعهدانه اصول در صحنه عمل افزایش می دهد. چگونگی آماده سازی درمانگر و مراجع برای یک درمان یا مشاوره موفق در هر نظریه ای به طور خلاصه بیان شده است. بررسی انتقادی، ارزشیابی و پشتوانه تجربی و نیز امکان تطابق فرهنگی هر نظریه به طور مختصر دانشجو را با به کارگیری محتاطانه فنون آشنا و زمینه خلاقیت برای بومی سازی آنها را تحریک می کند 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر